Bij welke vraagstukken betrekken klanten mij?

Wat zijn de triggers voor transitie in mijn organisatie? Je bent een ervaren professional en doorziet hoe de lijnen lopen. Toch is er naast de bovenstroom een zekere onderstroom. Hoe krijg je zicht op wat er daadwerkelijk speelt? Hoe kunnen we de beide stromen vervlechten? Je wilt weten waar de knelpunten zitten, maar vooral de triggers voor transitie vinden.


Hoe krijg ik (weer) vat op de organisatie? Je hebt er al heel wat meters opzitten. Maar in deze (nieuwe) omgeving is het lastig vat te krijgen. Je wilt in het midden van de processen staan en ze vanuit daar optimaal aansturen. In de organisatie zijn processen en mensen op een complexe manier aan elkaar verbonden geraakt. Er is behoefte om dit web te ontrafelen. En daarmee jouw positie in de organisatie te versterken.


Hoe kan ik verbinding maken met een andere organisatie? Niet alleen de interne organisatie behoeft aandacht, soms is juist nodig om de positionering van de organisatie in het grotere geheel beter op orde te krijgen. Je wilt zicht op hoe je daar invloed op krijgt en welke aanvliegroutes er zijn om hierin stappen te zetten. 


 
Resoneren de vragen met jou?

Ontdek dan meer over de klanten met wie ik werk