Over Sharon SmitIk geloof in en werk aan een wereld waarin waarden als gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke dragers zijn. Door systemisch trends en ontwikkelingen tegen elkaar af te zetten, zie en voel ik waar 'de dingen' heen gaan. 

De maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving nodigen mijn creatieve brein uit te onderzoeken hoe het beter, slimmer en inclusiever kan. Met respect voor onze afkomst, onze aarde, ons klimaat.

Bij de overheid en de kennisinstellingen bekleedde ik diverse strategische en management posities. Ik deed ervaring op in rollen 
als strategisch manager, relatiemanager, zakelijk directeur en bestuursadviseur. Mijn achtergrond ligt in de Internationale Betrekkingen. Mijn werkgebied is Nederland, Brussel, Europa. 

Sinds 2011 bundel ik mijn activiteiten in mijn bedrijf als organisch verbinder, strategisch adviseur, executive coach en trainer. Dit doe ik bij overheden, kennisinstellingen, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. Sinds 2020 ben ik ook verbonden aan ResearchStories als impact trainer voor wetenschappers.

Ik ben autonoom, authentiek, integer en vrij van oordeel. Energie krijg ik van mijn dochter, mijn gezin, dansen, Chinees koken, boeken lezen, naar de wolken kijken. Mijn vrije uren breng ik door in mijn biologische moestuin, waar ik leer mij aan te passen aan het tempo en ritme van de natuur. 

En jij? Wat geeft jou energie?