Wat mijn aanpak is?

Omdat ik geloof in duurzame oplossingen, werk ik niet vanuit een blauwdruk. Samen met mijn klant difinieer ik diverse oplossingsrichtingen en scenario’s. Deze zijn altijd afgepast op de context van de organisatie, en daarmee realistisch, haalbaar en duurzaam. 


Met mijn sterk ontwikkelde antennes zie en ervaar ik stromen, beweging en energie in organisaties, zowel in de boven- als de onderstroom. In korte tijd haal ik blokkades en knelpunten naar boven die beweging tegenhouden. En ik signaleer de kansen. Samen kijken we in de spiegel van de organisatie en vinden we de ziel. 


Zonder oordeel weet ik helder te benoemen wat er speelt. Door gericht onder woorden te brengen en te visualiseren kan wat eerder bedekt bleef beter geduid worden. Een heldere duiding helpt bij het verhelderen van de probleemanalyse. 


Mijn brein werkt in een rap tempo. In korte tijd doorzie ik netwerken, structuren en patronen. Voor de historie der dingen heb ik begrip, maar met mijn klant kijk ik vooral naar het hier en nu, de gewenste richting en wat er voor nodig is om beweging te organiseren.


Samen met mijn klant vind ik de passende weg. Hierbij onderscheiden we zowel de quick wins als de lange termijn doelen. We definiëren wat (en wie) er nodig is en in welke volgorde om zaken in beweging te krijgen.


Op proces en mens niveau zie en voel ik wat aandacht nodig heeft. Vanuit jouw visie help ik de juiste stappen te zetten om de organisatie in beweging te krijgen. Ik ben adviseur, sparringpartner en soms de souffleur, mijn klant houdt van begin tot eind zelf de regie. 

Zou je meer te weten willen komen over mij?
In onderstaande link lees je meer