Wat mijn klanten met elkaar gemeen hebben?


Mijn klanten zijn professionals in het hoger management met een eindverantwoordelijke of strategische positie in hun organisatie. Zij hebben rollen als bestuurder, directeur, manager.

Wat ze met elkaar gemeen hebben is een sterke drive voor beweging. Dit kan het organiseren van beweging zijn binnen hun organisatie. Maar ook behoefte aan beweging van de organisatie in het externe speelveld.


Een stip aan de horizon is te beperkt voor mijn klanten. Liever werken zij vanuit de gedachte dat er een bepaalde richting ingeslagen moet worden, welke onderweg bijgeschaafd mag worden. Er is geen behoefte strak van A naar B. Een organisch plan dat onderweg bijgesteld kan worden valt meer in de smaak. 


Mijn klant laat zich niet leiden door ego. Het spel dat anderen spelen wordt wel doorzien, maar mijn klanten beschouwen dit als “oud denken”. Mijn klant richt zich op constructieve ontwikkelingen waarin het gaat om het resultaat voor het grotere geheel.


Ze merken trends en ontwikkelingen vaak als eerste op. Zij kijken op een andere manier de wereld in. Vaak herkennen zij al vroegtijdig een hoge mate van urgentie, waar anderen dat (nog) niet zien. 

 Ben je nieuwsgiering naar hoe ik te werk ga?
Lees dan meer over mijn aanpak